Die Gruppe

Door: Uffz. Löwen

Een Gruppe is een aanduiding van een kleine militaire eenheid binnen de Duitse Wehrmacht. In het Nederlands is ‘Gruppe’ letterlijk het beste te vertalen met ‘groep’. De Gruppe is qua grootte te vergelijken met een Squad in “Engelstalige” legers. Dit artikel ziet toe op de Gruppe binnen de Schützenkompanie van de infanterie. De Gruppe heeft als taak om gezamenlijk, in gevechten, een Kampfauftrag uit te voeren.

Omvang van de Gruppe

Het aantal soldaten dat in een Gruppe zat is gebaseerd op de Kriegsstärkenachweisungen (KStN). Afhankelijk van het moment in de oorlog bestaat een Gruppe in de regel uit 10 tot 8 soldaten. In dit artikel zullen wij uitgaan van 10 soldaten, zoals omschreven in Heeres Dienstvorschrift 130/2a en KStN 131F. De voorschriften en de KStN’s veranderde naarmate de oorlog vorderde. Daarnaast hadden bevelvoerders de vrijheid om van de KStN af te wijken, met name als men de grote hoeveelheden verliezen aan het einde van de oorlog in ogenschouw neemt.

Rollen binnen de Gruppe

Binnen de Gruppe zijn er verschillende rollen. Hieronder een korte beschrijving:

  • De Gruppenführer stuurt de Gruppe aan. Hij ontvangt de Kampfauftrag van zijn meerdere en bespreekt met zijn Gruppe hoe hij van plan is om deze uit te voeren. De Gruppenführer heeft als taak om het vuren van het machinegeweer en indien mogelijk de Gewehrschützen aan te sturen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van zijn Gruppe op gebied van wapens, munitie en uitrusting.
  • Schütze 1 is in de regel de soldaat met het machinegeweer. Hij is verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van het machinegeweer. De Gruppe is opgebouwd om het machinegeweer heen. Het machinegeweer heeft dus een belangrijke positie binnen de Gruppe.
  • Schütze 2 helpt Schütze 1 met zijn taken. Hij is verantwoordelijk voor het aanreiken van munitie en helpt bij het in stelling gaan of eventuele haperingen van het machinegeweer.
  • Schütze 3 draagt extra munitie bij zich. Hij ruimt de stelling op na de stellingswissel van het machinegeweer.
  • Schütze 4 tot en met 9 zijn de Gewehrschützen. Zij voeren het gevecht met hun geweren. De laatste Gewehrschütze is vaak ook de Stellvertreter, hij is de plaatsvervanger van de Gruppenführer. De Stellvertreter heeft als verantwoordelijkheid om de Gruppe bij elkaar te houden. Hij waakt ervoor dat de bevelen van de Gruppenführer snel en op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Lees verder onder de afbeelding.

Een bekende foto van een Gruppe. Vooraan is duidelijk Schütze 1 te zien met zijn machinegeweer, met daar achter de Gruppenführer gevolgd door de rest van de Gruppe.
Een bekende foto van een Gruppe. Vooraan is duidelijk Schütze 1 te zien met zijn machinegeweer, met daar achter de Gruppenführer gevolgd door de rest van de Gruppe.
Indeling tijdens gevechten

Tijdens vuurgevechten zal de Gruppenführer zijn soldaten vaak opstellen in een linie, wat men ook wel noemt een Schützenkette. De Gewehrschützen verdelen zich dan over de flanken van het machinegeweer. Op deze manier wordt de vuurkracht van de Gruppe in voorwaartse richting maximaal benut. Afhankelijk van de situatie veranderd de indeling van de Gruppe, maar het machinegeweer is altijd het spilpunt. Aan de Gruppenführer is geen specifieke plaats toegewezen. Hij kan dan overzicht houden over de groep en met zijn machinepistool ingrijpen bij dreigende situaties.

Disclaimer

Zoals aangegeven is dit artikel gebaseerd op Dienstvorschriften. In de Duitse manier van denken over oorlogsvoering hadden de soldaten enige mate van vrijheid om hun opdrachten naar gelang de situatie uit te voeren. De Dienstvorschriften gaven hiervoor een basis. Door praktijkervaring kon het gebeuren dat Dienstvorschriften niet altijd meer strikt werden nageleefd. Ze werden dan vaak aangevuld met alternatieve werkwijzen. Zo ontstonden gedurende de oorlog tussen dezelfde eenheden verschillende interpretaties van de Dienstvorschriften.

© ‘Die Volksgrenadiere’ 2020

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.