Over ons

‘Die Volksgrenadiere’ is een werkgroep van de re-enactment vereniging ETOR 40-45. Op deze pagina geven wij uitleg over wat de hobby re-enactment inhoudt, waar onze interesse vandaan komt en waarom er gekozen is voor het uitbeelden van Grenadier-Regiment 726. Ook zullen we kort ingaan op de betekenis van onze naam ‘Die Volksgrenadiere’ en de keuze van ons logo.

Wat is re-enactment?

Re-enactment bestaat al eeuwenlang. In de Romeinse oudheid werden al toneelveldslagen van overwinningen opgevoerd. In de Middeleeuwen werd dit ook gedaan, maar dan in de vorm van toernooien. In de Verenigde Staten begon het re-enactment een serieuze bezigheid te worden in de negentiende eeuw. Toen werden voornamelijk de indianenoorlogen uitgebeeld. Dit was vooral entertainend bedoeld voor een gewoon, niet militair publiek. Vanaf de jaren zestig bloeide het reconstrueren van historische gebeurtenissen ook op in Europa.

Re-enactment houdt tegenwoordig in dat een historische gebeurtenis zo getrouw mogelijk wordt gereconstrueerd. Soms is dit één bepaalde veldslag voor publiek, maar wij gaan vaak verder dan dat; wij gaan namelijk voor een totale beleving van de Duitse soldaat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, ook als er geen publiek (meer) is. Bepakt en gekleed in authentieke uniformen, gedragen wij ons als Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij willen meemaken, aan den lijve ervaren wat zij destijds meemaakten. Ook het ongemak en het afzien maakt daar een deel van uit. Door middel van grondig onderzoek, groeit onze kennis over het materiaal en de omstandigheden van deze soldaten, waardoor elk evenement als een experiment gezien kan worden. Wij doen dit vooral voor ons eigen plezier, maar we houden ons ook bezig met educatieve projecten. De reconstructie heeft dan de vorm van een interactieve geschiedenisles voor zowel onszelf als het brede publiek.

Foto producties

Wie zijn wij?

Onze deelnemers hebben hun persoonlijke redenen om mee te doen, maar allemaal delen we de interesse in de Tweede Wereldoorlog. Velen van ons hebben hier uiting aan gegeven door boeken te lezen, historische voorwerpen te verzamelen, musea te bezoeken of door anderszins kennis te vergaren. Wij zijn in deze groep samengekomen vanwege deze interesse en de gedeelde visie op re-enactment gericht op een totale beleving, gebaseerd op authenticiteit. Studie en ontwikkeling is daar een belangrijk onderdeel van. Wij meten ons succes dan ook niet aan het aantal leden, maar aan de kwaliteit van de reconstructies die wij gezamenlijk maken. Onze leden hebben door jaren ervaring met deze hobby al veel geleerd en verbeterd, want ook voor ons geldt: al doende leert men. We vinden het dan ook een uitdaging om nieuwe leden te motiveren om kritisch te zijn en een goede authentieke uitbeelding op te bouwen. Dit alles vormt de basis van onze doelstelling, die verderop op deze pagina te lezen is.

Volksgrenadieren trekken terug

De oorsprong van onze naam

Onze werkgroep heet ‘Die Volksgrenadiere’. Het is een vernoeming naar een bepaald type Duitse infanteriedivisie die in de herfst van 1943 werd gevormd. De naam was destijds bedoeld om het moreel op te bouwen door tegelijkertijd een beroep te doen op het nationalisme, het ‘volk’, en de oudere Duitse militaire tradities, oftewel de ‘Grenadier’. In de werkelijkheid had het Duitse leger tekort aan manschappen. Dit probeerde ze op te lossen door deze Volksgrenadierdivisies uit te rusten met minder manschappen, maar meer automatische wapens. Het opleidingsniveau en de kwaliteit van deze eenheden was niet altijd even hoog, met name richting het einde van de oorlog.

Omdat wij als re-enactors geen echte militairen zijn en ons richten op de Duitse infanterist in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, vinden wij deze term zeer passend. Daarnaast is de eenheid die wij uitbeelden, in de door Duitse officieren opgeschreven verslagen na de Tweede Wereldoorlog, vaak als Volksgrenadierdivisie beschreven. Dit gebeurde door de slechte staat waarin deze divisie verkeerde echter, de divisie werd pas in april 1945 officieel ombenoemd als Volksgrenadierdivisie.

Welke eenheid beelden wij uit?

De eenheid die wij uitbeelden is de ‘11. Kompanie / Grenadier-Regiment 726 der 716. Infanterie-Division’. Deze eenheid was een zogenaamde ‘bodenständige’ divisie. Wat betekent dat het een echte bezettingseenheid was, die niet bedoeld was om zich te verplaatsen of om aanvallen uit te voeren. Wij beelden de reguliere infanteristen van deze divisie uit, dus gewone Duitse soldaten die de opdracht kregen om langs de Franse kust bepaalde punten te verdedigen. We vermijden hiermee politieke motieven. Door de verloren slag om Stalingrad, in februari 1943, moest de divisie een groot deel van zijn bekwame soldaten afstaan voor het heropbouwen van de daar vernietigde divisies. Deze werden vervangen door zeer jonge, genezende en oudere, minder fitte soldaten.

Voor ons als hobbyist, is het getrouw uitbeelden van deze eenheid een boeiende, leerzame, maar zeker ook ingewikkelde opgave. Het is voor ons onmogelijk om een fanatieke goed getrainde elite-eenheid uit te beelden, maar dat is ook niet onze bedoeling. Het gaat ons om de gewone Duitse (dienstplichtige) soldaat, die in dienst van de Wehrmacht een opdracht kreeg uit te voeren. Dat is ook de reden waarom wij voor de hiervoor genoemde eenheid hebben gekozen, omdat we weliswaar een authentieke wijze een eenheid willen neerzetten, maar het geheel moet wel geloofwaardig blijven. Door onze focus op deze eenheid kunnen we een hobby uitoefenen die uitdagend en tegelijk realistisch is.

Daarnaast kunnen we deelnemen aan diverse scenario’s, want door onze uitbeelding van een reguliere soldaat, zijn wij makkelijk tot een andere infanterie-eenheid om te vormen. Ook dit onderdeel is op historisch vlak authentiek, want veel soldaten uit de 716.Infanterie-Division zijn tijdens de slag om Normandië achtergebleven bij andere divisies.

Het eikenblad als logo

De 716.Infanterie-Division heeft als logo het eikenblad, zoals hier is afgebeeld. Eens in lang vervlogen tijden werd eikenhout als onverwoestbaar materiaal beschouwd. Alles afkomstig van de eikenboom, werd daardoor het symbool van de onvergankelijkheid en eeuwige roem. In de oudheid werden eikenbladeren in de vorm van een krans aan overwinnaars geschonken. In de Tweede Wereldoorlog werd het eikenblad als symboliek ook gebruikt bij bepaalde onderscheidingen. Wij hebben daarom ervoor gekozen om dit ook ons logo te maken.

Favicon

Het doel van onze werkgroep

Uit de tekst hierboven, blijkt al wat het doel van onze hobby is. We hebben dit als volgt geformuleerd:

“In onze werkgroep zijn leden constant bezig om middels historisch onderzoek, tijdens activiteiten van de werkgroep, op historisch authentieke wijze een reconstructie te kunnen vertonen van het leven van Duitse soldaten in de Heeres-Infanterie tijdens de jaren 1943, 1944 en 1945 van de Tweede Wereldoorlog.”