Activiteiten  >  Producties  >  Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Is het uitbeelden van Duitse militairen in de Tweede Wereldoorlog niet verboden?

Ja en nee. Het uitbeelden van Duitse militairen is niet per definitie verboden, het tonen van de bijhorende symboliek en het dragen van vuurwapens wel. Hiervoor hebben wij dan ook de nodige ontheffingen en zijn wij aangesloten bij het Landelijke Platform voor Levende Geschiedenis. In het kader van ‘zakelijke berichtgeving’ hebben wij in Nederland toestemming om symbolen zoals het hakenkruis te tonen maar wij beperken dit tot het strikt noodzakelijke. Voor het gebruik van vuurwapens hebben de leden een persoonlijk verlof en worden zij jaarlijks gecontroleerd door justitie. 

Voor welke tijdsperiode zijn jullie in te zetten?

Bij onze uitbeelding richten wij ons voornamelijk op de laat-oorlogse Wehrmacht. U kunt ons dus het beste inzetten in de periode vanaf 1943 tot en met 1945. Daarnaast hebben wij enkele leden die geschikte uitrustingsstukken en uniformen hebben voor een mid-oorlogse uitbeelding in de periode vanaf 1941 tot en met 1943. Een vroeg-oorlogse uitbeelding in de periode van 1939 tot en met 1942, zoals de bezetting van Nederland in de meidagen van 1940, vereist andere uniformen en uitrustingsstukken. Dit zijn uniformen en uitrustingsstukken waar wij op dit moment helaas (nog) nauwelijks over beschikken.

Over welke materialen beschikken jullie?

Op dit moment hebben wij een kleine vrachtwagen en motor met zijspan tot onze beschikking. Wij hebben binnen de werkgroep een voldoende aantal karabijnen, pistolen, machinepistolen en machinegeweren. Deze zijn duurzaam onklaar gemaakt om te schieten met losse flodders. Voor filmproducties kunnen wij vaak helaas niet onze eigen wapens inzetten.

Wanneer zijn jullie beschikbaar?

Wij zijn veelal in de weekenden beschikbaar. Onze leden hebben namelijk van maandag tot en met vrijdag een reguliere baan. Wij zijn op die dagen tijdens kantooruren dus niet beschikbaar. In overleg kunnen wij vragen of onze leden vrije dagen kunnen opnemen, maar hier staat dan een extra vergoeding tegenover. Als wij niet aan uw aanvraag kunnen voldoen laten wij dit tijdig weten. In overleg spreken wij altijd een deadline met u af.

Film en Theater

Willen jullie meehelpen aan een scene waarin Joden opgepakt worden?

Onze hobby richt zich op het uitbeelden van de ‘gewone’ Duitse soldaat. Wij doen met nadruk afstand van elke politieke ideologie die aan onze uitbeelding verbonden kan zijn. Dit brengt ook met zich mee dat onze leden zich nooit zullen kleden in uniformen van politieke onderdelen van het Derde Rijk. U kunt hierbij denken aan  onderdelen van de Waffen-SS, SD of Gestapo. Daardoor kunnen onze leden niet deelnemen aan scenes waar een connectie is met vervolging van bevolkingsgroepen, ook niet als het om educatieve doeleinden gaat, tenzij er nadrukkelijke toestemming is van het Landelijke Platform voor Levende Geschiedenis in het kader van ‘zakelijke berichtgeving’.

Kunnen we scenes opnemen op de openbare weg?

Om onszelf te mogen vertonen op de openbare weg hebben wij toestemming nodig van de gemeente waar de eventuele opnames gaan plaatsvinden. Op andere (afgesloten) locaties is dit niet nodig. Voor het gebruik van wapens is toestemming van de Korpschef (politie, bijzondere wetten) noodzakelijk. Dit soort aanvragen moeten vaak enkele weken van tevoren door uzelf ingediend worden. Wij kunnen hier eventueel bij helpen. Bij het gebruik van wapens voor filmopnames mogen wij helaas niet onze eigen wapens gebruiken.

Verhuren jullie ook wapens?

Nee, wij verhuren onze wapens niet. Ten behoeve van filmproducties mogen wij onze wapens ook niet zelf gebruiken. Wij moeten u daarvoor doorverwijzen naar bedrijven die speciaal wapens verhuren voor filmproducties. Wij hebben hiervoor contacten en kunnen u daarin assisteren.

Kunnen jullie leden acteren?

Ondanks dat onze hobby vereist dat wij regelmatig ‘acteren’ dient u er rekening mee te houden dat onze leden hobbyisten zijn en dat de meesten geen acteerlessen hebben gehad. Als u graag wil dat wij een professionele acteur ondersteunen met de kennis die wij hebben, is dat natuurlijk altijd mogelijk.

Musea en Educatie

Kunnen jullie rondleidingen of lezingen geven?

Binnen onze werkgroep hebben leden zeer specifieke kennis over alle wat betreft de Duitse Wehrmacht en de Tweede Wereldoorlog in het algemeen. In combinatie met re-enactment kunnen wij lezingen en rondleidingen interactief maken en meer diepgang geven. Ook kunnen wij zelf rondleidingen en lezingen over bepaalde veldslagen of gebeurtenissen geven indien dat gewenst is.

Kunnen jullie een museum of expositie aankleden of promoten?

Dat kunnen wij zeker. Een van de zaken die wij zelf doen op evenementen is het tonen van het dagelijkse leven van Duitse soldaten. Wij kunnen daarin uw activiteit interactief maken door een actief doorlopend schouwspel op te voeren, ook wel ‘display’ genoemd. Bijvoorbeeld de aankleding en het leven rondom een bunker, een bepaalde locatie of tijdens een gebeurtenis.

Doen jullie aan school- en lesbezoeken?

Ja dat kan, maar er moet rekening mee worden gehouden dat wij vaak geen wapens mogen meenemen omdat dit niet altijd gewenst is. Een school is namelijk een openbaar gebouw en hiervoor moeten de nodige vergunningen verleend worden. Omdat binnen een school educatie plaats vind kunnen wij wel de symboliek uit die tijd tonen. Daarnaast hebben wij de nodige expertise binnen de werkgroep door de aanwezigheid van leden die zelf docent zijn in het voortgezet onderwijs. Dit doen wij dan ook in combinatie met leden die geallieerde uniformen kunnen tonen om zo een volledig beeld te geven aan de leerlingen.